måndag, januari 30, 2006

Stämma klar

Efter min första arbetsdag på kansliet och efter att ha suttit sekreterare på stämman kan jag konstatera att jag är trött men ganska nöjd. Nomineringskommitténs förslag bifölls efter lite olika spår och debattrådar. Nu Vita Huset!